【仙吕】赏花时

作者:杨果 朝代:元代
【仙吕】赏花时原文

秋水粼粼古岸苍,萧索疏篱偎短冈。山色日微茫,黄花绽也,妆点马蹄香。

【胜葫芦】见一簇人家入屏帐,竹篱折,补苔墙,破设设柴门上张着破网。几间茅屋,一竿风旆,摇曳挂长江。

【赚尾】晚风林,萧萧响,一弄儿凄凉旅况。见壁指一似桑榆侵着道旁,草桥崩柱摧梁。唱道向红蓼滩头,见个黑足吕的渔翁鬓似霜。靠着那驼腰拗桩,瘿累垂脖项,一钩香饵钓斜阳。水到湍头燕尾分,桥掂河梁龙背稳。流水绕孤村,残霞隐隐,天际褪残云。

【幺】客况凄凄又一春,十载区区已四旬。犹自在红尘,愁眉镇锁,白发又添新。

【煞尾】腹中愁,心间闷,九曲柔肠闷损。白日伤神犹自轻,到晚来更关情。唱道则听得玉漏声频,搭伏定鲛绡枕头儿盹。客窗夜永,有谁人存问?二三更睡不得被儿温。花点苍苔绣不匀,莺唤垂杨语未真。帘幕絮纷纷,日长人困,风暖兽烟喷。

【幺】一自檀郎共锦衾,再不曾暗掷金钱卜远人。香脸笑生春,旧时衣裉,宽放出二三分。

【赚煞尾】调养就旧精神,妆点出娇风韵,将息划损苔墙玉笋。拂掉了香冷妆奁宝鉴尘,舒开系东风两叶眉颦。晓妆新,高绾起乌云。再不管暖日朱帘鹊噪频,从今听鸦鸣不嗔。灯花谁信,一任教子规声啼破海棠魂。丽人春风三月天,准备西园赏禁烟。院宇立秋千,桃花喷火,杨柳绿如烟。

【幺】倚定门儿语笑喧,来往星眸厮顾恋。彼各正当年,花阴柳影,月底共星前。

【尾】口儿口店,心儿怨,时急难寻轻便。天也似闲愁无处展,蘸霜毫写满云笺。唱道各办心坚,休教万里关山靠梦传。不是双生自专,小卿紧劝,只休教花残莺老了丽春园。

【仙吕】赏花时拼音解读

qiū shuǐ lín lín gǔ àn cāng ,xiāo suǒ shū lí wēi duǎn gāng 。shān sè rì wēi máng ,huáng huā zhàn yě ,zhuāng diǎn mǎ tí xiāng 。

【shèng hú lú 】jiàn yī cù rén jiā rù píng zhàng ,zhú lí shé ,bǔ tái qiáng ,pò shè shè chái mén shàng zhāng zhe pò wǎng 。jǐ jiān máo wū ,yī gān fēng pèi ,yáo yè guà zhǎng jiāng 。

【zuàn wěi 】wǎn fēng lín ,xiāo xiāo xiǎng ,yī nòng ér qī liáng lǚ kuàng 。jiàn bì zhǐ yī sì sāng yú qīn zhe dào páng ,cǎo qiáo bēng zhù cuī liáng 。chàng dào xiàng hóng liǎo tān tóu ,jiàn gè hēi zú lǚ de yú wēng bìn sì shuāng 。kào zhe nà tuó yāo niù zhuāng ,yǐng lèi chuí bó xiàng ,yī gōu xiāng ěr diào xié yáng 。shuǐ dào tuān tóu yàn wěi fèn ,qiáo diān hé liáng lóng bèi wěn 。liú shuǐ rào gū cūn ,cán xiá yǐn yǐn ,tiān jì tuì cán yún 。

【yāo 】kè kuàng qī qī yòu yī chūn ,shí zǎi qū qū yǐ sì xún 。yóu zì zài hóng chén ,chóu méi zhèn suǒ ,bái fā yòu tiān xīn 。

【shà wěi 】fù zhōng chóu ,xīn jiān mèn ,jiǔ qǔ róu cháng mèn sǔn 。bái rì shāng shén yóu zì qīng ,dào wǎn lái gèng guān qíng 。chàng dào zé tīng dé yù lòu shēng pín ,dā fú dìng jiāo xiāo zhěn tóu ér dǔn 。kè chuāng yè yǒng ,yǒu shuí rén cún wèn ?èr sān gèng shuì bú dé bèi ér wēn 。huā diǎn cāng tái xiù bú yún ,yīng huàn chuí yáng yǔ wèi zhēn 。lián mù xù fēn fēn ,rì zhǎng rén kùn ,fēng nuǎn shòu yān pēn 。

【yāo 】yī zì tán láng gòng jǐn qīn ,zài bú céng àn zhì jīn qián bo yuǎn rén 。xiāng liǎn xiào shēng chūn ,jiù shí yī kèn ,kuān fàng chū èr sān fèn 。

【zuàn shà wěi 】diào yǎng jiù jiù jīng shén ,zhuāng diǎn chū jiāo fēng yùn ,jiāng xī huá sǔn tái qiáng yù sǔn 。fú diào le xiāng lěng zhuāng lián bǎo jiàn chén ,shū kāi xì dōng fēng liǎng yè méi pín 。xiǎo zhuāng xīn ,gāo wǎn qǐ wū yún 。zài bú guǎn nuǎn rì zhū lián què zào pín ,cóng jīn tīng yā míng bú chēn 。dēng huā shuí xìn ,yī rèn jiāo zǐ guī shēng tí pò hǎi táng hún 。lì rén chūn fēng sān yuè tiān ,zhǔn bèi xī yuán shǎng jìn yān 。yuàn yǔ lì qiū qiān ,táo huā pēn huǒ ,yáng liǔ lǜ rú yān 。

【yāo 】yǐ dìng mén ér yǔ xiào xuān ,lái wǎng xīng móu sī gù liàn 。bǐ gè zhèng dāng nián ,huā yīn liǔ yǐng ,yuè dǐ gòng xīng qián 。

【wěi 】kǒu ér kǒu diàn ,xīn ér yuàn ,shí jí nán xún qīng biàn 。tiān yě sì xián chóu wú chù zhǎn ,zhàn shuāng háo xiě mǎn yún jiān 。chàng dào gè bàn xīn jiān ,xiū jiāo wàn lǐ guān shān kào mèng chuán 。bú shì shuāng shēng zì zhuān ,xiǎo qīng jǐn quàn ,zhī xiū jiāo huā cán yīng lǎo le lì chūn yuán 。


※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

译文及注释

相关赏析

作者介绍

杨果 杨果 杨果,[1195-1269]字正卿,号西庵,祈州蒲阴(今河北安国县)人。生于金章宗承安二年(宋庆元三年),金哀宗正大元年(1224)登进士第,官至参知政事,为官以干练廉洁著称。卒,谥文献。工文章,长于词曲,著有《西庵集》。与元好问交好。其散曲作品内容多咏自然风光,曲辞华美,富于文采。明朱权《太和正音谱》评其曲“如花柳芳妍”。…详情

版权声明:本文内容由网友上传(或整理自网络),原作者已无法考证,版权归原作者所有。节日诗词网免费发布仅供学习参考,其观点不代表本站立场。

转载请注明:原文链接 | http://www.ywzj08.com/shi/59792.html

诗词类别

杨果的诗词

古文典籍

热门名句

热门成语