【南吕】金字经_菊边细切银

作者:张可久 朝代:元代
【南吕】金字经_菊边细切银原文
菊边

细切银丝鲙,笑簪金凤毛,酒污仙人白锦袍。教,玉人吹玉箫。木兰櫂,月明杨柳桥。

别情

鉴影羞眉月,枕痕融脸霞,不见才郎憔悴煞。他,暮春方到家。别时话,灞桥杨柳花。

客西峰

夜礼天坛月,晓餐仙洞霞,客至西峰小隐家。茶,翠岩口碧牙。松阴下,石苔铺紫花。

海印方丈

海印波心月,塔铃天外风,一点圆明法空。红,烛花天垂玉虫。梨云梦,小窗梅影重。

鸿山杨氏南园

白玉狮蛮带,紫金獬豸冠,偃月堂深愁万端。官,不如梁伯鸾。青松畔,一壶天地宽。

惠山寺

石刻维摩像,桂香兜率宫,一线甘泉饮九龙,松,翠涛翻半空。若冰洞,试寻桑苎翁。

玄元宫即事

桂子黄金树,竹阴苍玉轩,闲处闲闲玄又玄。渊,九龙山下泉。云游遍,紫霞成地仙。

借李溉之泛湖

杏雨沾罗袖,柳云迷画船,烂醉花前李谪仙。联,半篇人月圆。泥金扇,草书题王莲。

江上即事

翠树擎残月,绿波浮嫩烟,正是新晴雨后天。眠,醒吟李谪仙。沙鸥见,乱飞迎画船。

观九副使小打二首

静院春三月,锦衣来众官,试我花张董四撺。搬,柳边田地宽。湖山畔,翠窝藏玉丸。

步款莎烟细,袖悭猿臂搧,一点神光落九天。穿,万丝杨柳烟。人争羡,福星临庆元。

【南吕】金字经_菊边细切银拼音解读
jú biān

xì qiē yín sī kuài ,xiào zān jīn fèng máo ,jiǔ wū xiān rén bái jǐn páo 。jiāo ,yù rén chuī yù xiāo 。mù lán zhào ,yuè míng yáng liǔ qiáo 。

bié qíng

jiàn yǐng xiū méi yuè ,zhěn hén róng liǎn xiá ,bú jiàn cái láng qiáo cuì shà 。tā ,mù chūn fāng dào jiā 。bié shí huà ,bà qiáo yáng liǔ huā 。

kè xī fēng

yè lǐ tiān tán yuè ,xiǎo cān xiān dòng xiá ,kè zhì xī fēng xiǎo yǐn jiā 。chá ,cuì yán kǒu bì yá 。sōng yīn xià ,shí tái pù zǐ huā 。

hǎi yìn fāng zhàng

hǎi yìn bō xīn yuè ,tǎ líng tiān wài fēng ,yī diǎn yuán míng fǎ kōng 。hóng ,zhú huā tiān chuí yù chóng 。lí yún mèng ,xiǎo chuāng méi yǐng zhòng 。

hóng shān yáng shì nán yuán

bái yù shī mán dài ,zǐ jīn xiè zhì guàn ,yǎn yuè táng shēn chóu wàn duān 。guān ,bú rú liáng bó luán 。qīng sōng pàn ,yī hú tiān dì kuān 。

huì shān sì

shí kè wéi mó xiàng ,guì xiāng dōu lǜ gōng ,yī xiàn gān quán yǐn jiǔ lóng ,sōng ,cuì tāo fān bàn kōng 。ruò bīng dòng ,shì xún sāng zhù wēng 。

xuán yuán gōng jí shì

guì zǐ huáng jīn shù ,zhú yīn cāng yù xuān ,xián chù xián xián xuán yòu xuán 。yuān ,jiǔ lóng shān xià quán 。yún yóu biàn ,zǐ xiá chéng dì xiān 。

jiè lǐ gài zhī fàn hú

xìng yǔ zhān luó xiù ,liǔ yún mí huà chuán ,làn zuì huā qián lǐ zhé xiān 。lián ,bàn piān rén yuè yuán 。ní jīn shàn ,cǎo shū tí wáng lián 。

jiāng shàng jí shì

cuì shù qíng cán yuè ,lǜ bō fú nèn yān ,zhèng shì xīn qíng yǔ hòu tiān 。mián ,xǐng yín lǐ zhé xiān 。shā ōu jiàn ,luàn fēi yíng huà chuán 。

guān jiǔ fù shǐ xiǎo dǎ èr shǒu

jìng yuàn chūn sān yuè ,jǐn yī lái zhòng guān ,shì wǒ huā zhāng dǒng sì cuān 。bān ,liǔ biān tián dì kuān 。hú shān pàn ,cuì wō cáng yù wán 。

bù kuǎn shā yān xì ,xiù qiān yuán bì shān ,yī diǎn shén guāng luò jiǔ tiān 。chuān ,wàn sī yáng liǔ yān 。rén zhēng xiàn ,fú xīng lín qìng yuán 。


※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

译文及注释

相关赏析

作者介绍

张可久 张可久 张可久(约1270~1348以后)字小山(一说名伯远,字可久,号小山)(《尧山堂外纪》);一说名张可久肖像(林晋生作)可久,字伯远,号小山(《词综》);又一说字仲远,号小山(《四库全书总目提要》),庆元(治所在今浙江宁波鄞县)人,元朝重要散曲家,剧作家,与乔吉并称“双壁”,与张养浩合为“二张”。…详情

版权声明:本文内容由网友上传(或整理自网络),原作者已无法考证,版权归原作者所有。节日诗词网免费发布仅供学习参考,其观点不代表本站立场。

转载请注明:原文链接 | http://www.ywzj08.com/shi/59860.html

诗词类别

张可久的诗词

古文典籍

热门名句

热门成语