入衡州

作者:杜甫 朝代:唐代
入衡州原文
兵革自久远,兴衰看帝王。汉仪甚照耀,胡马何猖狂。
老将一失律,清边生战场。君臣忍瑕垢,河岳空金汤。
重镇如割据,轻权绝纪纲。军州体不一,宽猛性所将。
嗟彼苦节士,素于圆凿方。寡妻从为郡,兀者安堵墙。
凋弊惜邦本,哀矜存事常。旌麾非其任,府库实过防。
恕己独在此,多忧增内伤。偏裨限酒肉,卒伍单衣裳。
元恶迷是似,聚谋泄康庄。竟流帐下血,大降湖南殃。
烈火发中夜,高烟焦上苍。至今分粟帛,杀气吹沅湘。
福善理颠倒,明征天莽茫。销魂避飞镝,累足穿豺狼。
隐忍枳棘刺,迁延胝趼疮。远归儿侍侧,犹乳女在旁。
久客幸脱免,暮年惭激昂。萧条向水陆,汩没随鱼商。
报主身已老,入朝病见妨。悠悠委薄俗,郁郁回刚肠。
参错走洲渚,舂容转林篁。片帆左郴岸,通郭前衡阳。
华表云鸟埤,名园花草香。旗亭壮邑屋,烽橹蟠城隍。
中有古刺史,盛才冠岩廊。扶颠待柱石,独坐飞风霜。
昨者间琼树,高谈随羽觞。无论再缱绻,已是安苍黄。
剧孟七国畏,马卿四赋良。门阑苏生在,勇锐白起强。
问罪富形势,凯歌悬否臧。氛埃期必扫,蚊蚋焉能当。
橘井旧地宅,仙山引舟航。此行厌暑雨,厥土闻清凉。
诸舅剖符近,开缄书札光。频繁命屡及,磊落字百行。
江总外家养,谢安乘兴长。下流匪珠玉,择木羞鸾皇。
我师嵇叔夜,世贤张子房。柴荆寄乐土,鹏路观翱翔。
入衡州拼音解读
bīng gé zì jiǔ yuǎn ,xìng shuāi kàn dì wáng 。hàn yí shèn zhào yào ,hú mǎ hé chāng kuáng 。
lǎo jiāng yī shī lǜ ,qīng biān shēng zhàn chǎng 。jun1 chén rěn xiá gòu ,hé yuè kōng jīn tāng 。
zhòng zhèn rú gē jù ,qīng quán jué jì gāng 。jun1 zhōu tǐ bú yī ,kuān měng xìng suǒ jiāng 。
jiē bǐ kǔ jiē shì ,sù yú yuán záo fāng 。guǎ qī cóng wéi jun4 ,wū zhě ān dǔ qiáng 。
diāo bì xī bāng běn ,āi jīn cún shì cháng 。jīng huī fēi qí rèn ,fǔ kù shí guò fáng 。
shù jǐ dú zài cǐ ,duō yōu zēng nèi shāng 。piān bì xiàn jiǔ ròu ,zú wǔ dān yī shang 。
yuán è mí shì sì ,jù móu xiè kāng zhuāng 。jìng liú zhàng xià xuè ,dà jiàng hú nán yāng 。
liè huǒ fā zhōng yè ,gāo yān jiāo shàng cāng 。zhì jīn fèn sù bó ,shā qì chuī yuán xiāng 。
fú shàn lǐ diān dǎo ,míng zhēng tiān mǎng máng 。xiāo hún bì fēi dí ,lèi zú chuān chái láng 。
yǐn rěn zhǐ jí cì ,qiān yán zhī jiǎn chuāng 。yuǎn guī ér shì cè ,yóu rǔ nǚ zài páng 。
jiǔ kè xìng tuō miǎn ,mù nián cán jī áng 。xiāo tiáo xiàng shuǐ lù ,gǔ méi suí yú shāng 。
bào zhǔ shēn yǐ lǎo ,rù cháo bìng jiàn fáng 。yōu yōu wěi báo sú ,yù yù huí gāng cháng 。
cān cuò zǒu zhōu zhǔ ,chōng róng zhuǎn lín huáng 。piàn fān zuǒ chēn àn ,tōng guō qián héng yáng 。
huá biǎo yún niǎo pí ,míng yuán huā cǎo xiāng 。qí tíng zhuàng yì wū ,fēng lǔ pán chéng huáng 。
zhōng yǒu gǔ cì shǐ ,shèng cái guàn yán láng 。fú diān dài zhù shí ,dú zuò fēi fēng shuāng 。
zuó zhě jiān qióng shù ,gāo tán suí yǔ shāng 。wú lùn zài qiǎn quǎn ,yǐ shì ān cāng huáng 。
jù mèng qī guó wèi ,mǎ qīng sì fù liáng 。mén lán sū shēng zài ,yǒng ruì bái qǐ qiáng 。
wèn zuì fù xíng shì ,kǎi gē xuán fǒu zāng 。fēn āi qī bì sǎo ,wén ruì yān néng dāng 。
jú jǐng jiù dì zhái ,xiān shān yǐn zhōu háng 。cǐ háng yàn shǔ yǔ ,jué tǔ wén qīng liáng 。
zhū jiù pōu fú jìn ,kāi jiān shū zhá guāng 。pín fán mìng lǚ jí ,lěi luò zì bǎi háng 。
jiāng zǒng wài jiā yǎng ,xiè ān chéng xìng zhǎng 。xià liú fěi zhū yù ,zé mù xiū luán huáng 。
wǒ shī jī shū yè ,shì xián zhāng zǐ fáng 。chái jīng jì lè tǔ ,péng lù guān áo xiáng 。
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

译文及注释

相关赏析

作者介绍

杜甫 杜甫 杜甫(712-770),字子美,祖籍河南巩县。祖父杜审言是唐初著名诗人。青年时期,他曾游历过今江苏、浙江、河北、山东一带,并两次会见李白,两人结下深厚的友谊。唐玄宗天宝五年(746),杜甫来到长安,第二年他参加了由唐玄宗下诏的应试,由于奸臣李林甫从中作梗,全体应试者无一人录取。从此进取无门,生活贫困。直到天宝十四年(755),才得到「右卫率府胄曹参军」一职,…详情

版权声明:本文内容由网友上传(或整理自网络),原作者已无法考证,版权归原作者所有。节日诗词网免费发布仅供学习参考,其观点不代表本站立场。

转载请注明:原文链接 | http://www.ywzj08.com/shi/17590.html

诗词类别

杜甫的诗词

古文典籍

热门名句

热门成语